Personvern

Personvernerklæring for Nordic Arena Sør

28.6.2018

I Nordic Arena er vi opptatt av å beskytte og respektere personvernet ditt i samsvar med EUs personvernforordning (2016/679) av 27. april 2016 (General Data Protection Regulation, GDPR). Denne personvernerklæringen forklarer når og hvorfor vi samler inn personopplysninger, hvordan vi bruker dem, under hvilke omstendigheter vi kan videreformidle dem til andre, og hvordan vi ivaretar opplysningenes sikkerhet. Personvernerklæringen gjelder bruken av våre produkter, tjenester og aktiviteter knyttet til salg, markedsføring og oppfylling av våre kundeavtaler.  


Hvem er vi?

Nordic Arena Sør er en profesjonell B2B arena på Sørlandet hvor relasjoner knyttes og utvikles. Målet er at alle medlemmene skal gjøre gode forretninger med hverandre både på kjøps- og salgssiden, være en møteplass for kompetansebygging gjennom gode foredrag, samt en strategisk markedsplass for personlig relasjonsutvikling. 

Nordic Arena Sør AS er dataansvarlig og selskapets databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på e-post kristin@nordic-arena.no  

Når samler vi inn personopplysninger?  

·       Når du blir nettverksmedlem i Nordic Arena Sør

·       Når du melder deg på et av våre arrangementer

·       Når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, via e-post, i sosiale  

        medier eller via våre nettsider

·       Når vi har kontraktsmessige forpliktelser som ordrebekreftelse, faktura, påminnelser og lignende

·       Når vi ønsker å kontakte deg for å utføre undersøkelser om hva du mener om våre produkter og 

         tjenester 

  

Vår hjemmel for å samle inn personopplysninger

  

Basert på kontrakt Vi bruker personopplysninger til å oppfylle forpliktelser knyttet til kontrakter og avtaler med kunder, partnere og leverandører.  

Basert på berettiget interesse Vi kan bruke personopplysninger hvis det anses å være av berettiget interesse, og hvis personverninteressene til datasubjektene ikke overstiger denne interessen. For å etablere hjemmelen for datainnsamlingen foretas det vanligvis en vurdering som identifiserer en gjensidig interesse mellom Nordic Arena Sør og enkeltpersonen. Denne hjemmelen er primært knyttet til salgs- og markedsføringsformålene våre.

 

Hvilken type personopplysninger samles inn?

Vi samler inn navn, telefonnummer, stilling og e-postadresse i tillegg til navnet på og kontaktinformasjonen til selskapet du jobber for. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som møter, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Fra websidene våre kan vi samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden.

 

Hvis du laster opp bilder eller videoer, legger ut innlegg eller kommentarer osv. på våre Facebook sider eller Facebook grupper du er medlem i, kan informasjonen leses av alle som har tilgang til denne siden, og brukes til formål som verken Nordic Arena Sør eller du har kontroll over. Dermed har ikke Nordic Arena Sør noe ansvar for informasjon du sender til disse sidene.

 

Nordic Arena Sør samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger. 

 

Unntaksvis kan det være nødvendig å samle inn sensitiv informasjon som f.eks allergier, dersom du skal delta på et arrangement der vi har ansvar for servering.

 

Hvor lenge tar vi vare på personopplysninger?

Vi lagrer innsamlede personopplysninger så lenge vi mener det er nødvendig for å oppfylle formålet med innsamlingen. Samtidig vurderer vi behovet for å svare på forespørsler fra deg eller løse mulige problemer, overholde lovfestede krav under gjeldende lovgivning og behandle lovfestede krav/klager. I tillegg tar vi beskyttelsesformål i betraktning. Dette betyr at vi kan oppbevare personopplysningene dine i en rimelig periode etter din siste samhandling med oss. Når personopplysningene som vi har samlet inn, ikke lenger er nødvendige, sletter vi dem på en sikker måte. Vi kan behandle opplysningene for statistiske formål, men i slike tilfeller vil opplysningene bli anonymisert.  

Rettigheter til egne personopplysninger

 

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:  

·       Rett til å be om en kopi av personopplysningene Nordic Arena Sør har lagret om deg

·       Rett til å be Nordic Arena Sør korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller 

         inneholder feil

·       Rett til å be om at dine personopplysninger slettes når det ikke lenger er nødvendig for Nordic 

         Arena Sør å oppbevare slike data

·       Rett til når som helst å trekke tilbake samtykke til at vi kan behandle dine personopplysninger. 

         F.eks at du tidligere har samtykket i å motta f.eks kampanjetilbud

·       Dersom du ønsker å trekke tilbake ditt samtykke kan du bruke koblingen til å administrere ditt 

         samtykke som du finner nederst på siden i denne type kommunikasjon

·       Rett til å be om at ytterligere databehandling begrenses dersom det har oppstått en tvist om 

        nøyaktigheten eller behandlingen av personopplysningene dine

·       Rett til å motsette deg behandlingen av personopplysninger dersom databehandlingen er basert på

        berettiget interesse og/eller direkte markedsføring


Bruk av informasjonskapsler

Denne nettsiden benytter informasjonskapsler (cookies) for statistikk og trafikkanalyse og for at tjenesten skal virke best mulig for deg som bruker. Informasjonskapsler er små, tekstbaserte informasjonsfiler som lagres på datamaskinen din. Dette medfører ingen sikkerhetsrisiko for deg, og du kan stille inn nettleseren til å tillate eller ikke tillate informasjonskapsler. Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no).

 

Deler vi opplysningene dine med noen?

Vi verken deler, selger, leier eller utveksler opplysningene dine med tredjeparter uten ditt samtykke, med unntak av det som beskrives nedenfor.

Vi kan sende opplysningene dine videre til våre distributører, agenter, underleverandører og andre assosierte organisasjoner med det formål at de skal levere tjenester til deg på våre vegne. Eksempelvis kan dette være booking av hotellrom, flybilletter o.l. for et arrangement.

 

Hvis lovpålegg

Vi offentliggjør personopplysningene dine dersom det er pålagt ved lov, eller dersom vi som selskap med rimelighet mener at denne offentliggjøringen er nødvendig for å beskytte selskapets rettigheter og/eller for å overholde krav i forbindelse med en rettssak eller rettskjennelse. Vi vil imidlertid gjøre det vi kan for å sikre at personvernrettighetene fortsatt beskyttes.  

Bruk av underleverandører  

Vi kan bruke underleverandører til å behandle personopplysninger på våre vegne. I så fall har vi ansvar for å påse at de forplikter seg til å følge denne personvernerklæringen og gjeldende personvernlovgivning ved å signere en databehandlingsavtale.

Endring og oppdateringer av personvernerklæringen

Den gjeldende versjonen av Nordic Arena sin personvernerklæring vil alltid være tilgjengelig på hjemmesiden. Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre denne. Ved endringer oppdaterer vi med dato for endring øverst i denne teksten.

Dersom vi foretar endringer i erklæringen som endrer personvernpraksisen vesentlig, vil vi legge ut egen nyhetsartikkel om dette på vår hjemmeside, og eventuelt informere våre kontakter via e-post.  

Retten til å registrere en klage

Dersom du ikke er fornøyd med måten dine personopplysninger blir behandlet på, kan du henvende deg til kristin@nordic-arena.no

Hvis du fortsatt ikke er fornøyd, har du rett til å legge fram din sak ovenfor Datatilsynet for gjennomgang og eventuelt avgjørelse.