Vil bygge smarte hjem

Samarbeid Mur i Sør og Get TDC:

Vil bygge smarte hjem

Mur i Sør vil bygge smarte boliger som kan styres med en app.

Tekst: Eirik Vigsnes, Mediepartner

– Morgendagens boliger vil benytte flere energikilder og ha digitale strømmålere som gjør det lønnsomt å styre energibruken smart, for eksempel via mobiltelefonen. Vi ønsker å tilrettelegge våre nye leilighetsbygg for den nye teknologien, sier Geir Sjøkvist, salgssjef i Mur i Sør Eiendom.

Den ambisjonen deler en annen deltaker i Nordic Arena Sør-nettverket; TV og bredbåndleverandøren Get TDC. Regionleder Jørn Hole sier de ønsker å utnytte sin  plattform til også å levere styringsløsninger for digitaliserte hjem. Nå kan det gå mot et samarbeid mellom de to bedriftene om slike løsninger i nybygg.

– Vi vil knytte flere tjenester til våre leveranser av TV og bredbånd. Det kan være alt fra energistyring av varme og lys til sensorbasert varsling av brann, innbrudd  og vannlekkasje.  Mur i Sør bygger mange leilighetsbygg på Sørlandet og kan bli en spennende samarbeidspartner for oss, sier Hole. 

Pionerprosjekt Get TDC halte nylig i land sin første leveranse til Mur i Sør. Den gjelder leveranse av bredbånd og TV-tjenester til 18 leiligheter som Mur i Sør nå skal bygge på Lumber i Vågsbygd for Lumberveien. Sjøkvist sier at han nå er i dialog med Get TDC om en utvidet leveranse som også inneholder smart-teknologi på et annet leilighetsprosjekt som er under planlegging.

– Vi ser for oss et samarbeidsprosjekt der vi klargjør et nytt leilighetsbygg for denne teknologien. Det kan bli et visningsanlegg hvor vi kan få demonstrert de mulighetene som finnes, sier Sjøkvist.

 Den pågående innføringen av digitale strømmålere i alle hjem er en viktig driver for ny teknologi. Den åpner nemlig for effektprising av strøm; at du betaler lite for strømmen om natta og tilsvarende mer for strømmen du bruker midt på dagen da forbruket er høyest. Smart teknologi gjør det mulig for huseier å fordele strømforbruket optimalt gjennom døgnet og redusere strømregningen.

Om Get TDC: Get TDC er en nasjonal leverandør av digital-TV og bredbånd og har over 800 medarbeidere. Totalt er rundt 500 000 hjem og bedrifter er i dag tilkoblet Get TDCs fiberbaserte nett, og over 1 million privat- og bedriftskunder bruker selskapets tjenester daglig

I tillegg til eget nett, leverer selskapet tjenester gjennom 29 regionale partnere fra Hammerfest i Nord til Kristiansand i sør. 

Om Mur i Sør: Mur i Sør ble etablert i 2001 og har i dag 65 ansatte. Siden etableringen har entreprenøren hatt en solid vekst og omsatte i fjor for ca. 210 millioner kroner. Selskapet har i tillegg egen eiendomsavdeling som selger leiligheter og boliger på hele Sørlandet.

Mur i Sør tilbyr tradisjonelle entreprenørtjenester som omfatter blant annet nybygg av boliger, næringsbygg og anleggsprosjekter. I tillegg har selskapet egen serviceavdeling rettet mot privatkunder, med tanke på mindre oppdrag innenfor mur, flis og betongfaget.

 

Entreprenør Mur i Sør samarbeider med bredbåndleverandøren Get TDC om bredbåndstjenester til disse nye leilighetene på Lumber i Vågsbygd. Partene vurderer nå samarbeid om bygging av smarte hjem.

Geir Sjøkvist er salgssjef i Mur i Sør Eiendom
Jørn Hole er regionleder i Get TDC Sørlandet