Value og Servicepartner 1 inngår samarbeidsavtale


Når to av partnerne i Nordic Arena inngår samarbeid, er hensikten at dette skal bli vinn-vinn og gå begge veier. Servicepartner 1 har inngått en renholds- og kantineavtale hos Value. Value har overtatt kontrollen og overoppsynet med regnskapet hos Servicepartner 1.

For Servicepartner 1 skal Value overta som regnskapsfører, og bistå i rådgiving, - også i forhold til både fusjoner og fisjoner.

- Value var den partneren vi ønsker å sparre med på utfordringer vi har, sier daglig leder Per Inge Iversen i Servicepartner 1. Vi får en god kontakt og relasjon når vi er sammen, naturlig nok, da mennesker handler med mennesker. Og i så henseende er Nordic Arena i en særklasse for å legge til rette på dette området. Det er en del utfordringer knyttet til regler i regnskapsverdenen, som f eks momsproblematikken, hvor kantinemoms er relativt komplisert å skjønne, da er det godt å ha fagfolk som kan dette, avslutter Iversen.

- Vi ser at flere større virksomheter flytter ut hele eller deler av økonomifunksjonen. Regnskap er ikke kjernevirksomheten til de fleste virksomheter og da er det nyttig å få hjelp til å effektivisere prosesser knyttet regnskap og rapportering. Det har vært stor etterspørsel etter disse tjenestene den siste tiden, sier Thomas Thorsen, daglig leder i Value

Hvorfor valgte dere Value, Iversen?

Her er det begge som hadde et ønske om å møte hverandre, sier Iversen.

Hvorfor valgte dere Servicepartner 1, Thorsen?

Samarbeidet med Servicepartner 1 gjør at vi kan konsentrere oss om kjernevirksomheten vår som er regnskap, lønn og rådgivning. Det er forutsigbart siden vi forholder oss til samme person og ansatte er veldig fornøyd med leveransen. For vår del så har dette samarbeidet ført til økt medarbeidertilfredshet. 

Hvem tok initiativet til samarbeidet?

Vi snakket sammen om dette første gang på B2B dagen i fjor, mener jeg, sier Iversen. Det er et fruktbart samarbeid for begge parter, og vi blir begge bedre kjent etter som tiden går, avslutter Thorsen.

Fakta om Servicepartner 1:

·       Forventet omsetning i 2019: 120 MNOK

·       Antall ansatte: 190

·       Dekker begge Agderfylker, Telemark og Vestfold.

Fakta om Value:

·       Forventet omsetning i 2019 (Kristiansand): 30 MNOK

·       Antall ansatte: 35

·       Dekker fra Stavanger i vest til Oslo øst, men fokuserer på Agder


Tekst og foto: Anita S. Dietrichson