Trainee Sør

Vi gleder oss over at Trainee Sør v/daglig leder Anna Gunningberg har kommet inn som medlem i Nordic Arena Sør. 

- For meg handler det først og fremst om å få synliggjort Trainee Sør for potensielle traineebedrifter, og jeg kommer tettere på disse når jeg er aktiv ute i næringslivet, som her i Nordic Arena, sier Anna Gunningberg. Samtidig ønsker jeg selv også å få mer innsikt og bredde i næringslivet. 

Når man arbeider mye alene er det å få faglig program og «påfyll» utenfra viktig, samtidig med at det er en arena for erfaringsutveksling. Jeg ser veldig fram til å jobbe sammen med hele Nordic Arena nettverket, og bidra til tiltrekke attraktiv arbeidskraft til Nordic Arena og regionen, avslutter Gunningberg.

Anita S. Dietrichson og Anna Gunningberg signerer avtalen.