Storkontrakt for Serviceparter 1

En glanyhet fra Servicepartner 1 som har vunnet og signert en stor renholds kontrakt med Kristiansand Kommune på renhold av 22 kommunale bygg - idrettshaller, barnehager mm.

Det er den største enkeltkontrakten i vår historie med en årlig verdi på 7,5 - 8 millioner. Det er en 5,5 års kontrakt så det gir oss en god forutsigbarhet fremover for mange ansatte sier Salgssjef Svein-Yngve Tellefsen.Billedtekst:
Til venstre Svein-Yngve Tellefsen og til høyre Innkjøpsrådgiver i Kristiansand  kommune Reidar Opsahl.

Vi gratulerer!