Skal selge boligområde for Stordalen og Buchardt

DNB Eiendom har fått oppdraget å selge et av landsdelens største boligprosjekter på lenge; Drangsvann boligfelt i Randesund.

Av Eirik Vigsnes, Fundament

Bak utbyggingen står kjendisinvestorene Petter Stordalen og Anders Buchardt. Når området står ferdig vil det romme rundt 2000 boliger i hjertet av Randesundbyen. Grunnarbeidene er godt i gang og de første boligene vil stå klare ved årsskiftet 2019-2020. Salgsstart for første delfelt, Sukkevannslia, er allerede nå i høst.

Med det voksne salgsoppdraget markerer DNB Eiendom Nybygg Agder en klar ambisjon om å bli en større aktør innenfor salg av utbyggingsprosjekter i landsdelen. I dag domineres markedet av et par store aktører. Eivind Chr. Dahl, områdeleder i DNB Eiendom Nybygg Agder, tror sørlendingene vil tjene på at det kommer flere aktører på banen.

– Det er sunt for konkurransen å få noen flere meglerhus som satser på nybygg. DNB Eiendom er et av de største meglerfirmaene i landsdelen på brukte boliger, men vi er relativt små i markedet for nybygg. Det skal vi forandre på, sier Dahl.

Analyse 

Dahl og hans kolleger satser mye på rådgivning og analysemetoder som gjør det mulig å framskaffe utbyggere presise datagrunnlag for demografi, behov og etterspørsel i et planlagt utbyggingsområde. Det gir et langt bedre beslutningsgrunnlag for investeringen. Mange mindre meglerfirmaer har gjerne basert sine råd på kvalifisert synsing og magefølelse. Det er vel og bra, men må underbygges med fakta og tall, ifølge Dahl. Markedet endrer seg og det er ikke lenger så enkelt at det som fungerte på forrige prosjekt, fungerer like bra på det neste, understreker Dahl.

– Vi er et av landets største meglerforetak og er eid av landets største bank. Det gir oss tilgang på store ressurser og masse kunnskap. Dermed er vi rustet til å gjøre en god jobb for utbyggere. Vi ønsker å være en rådgiver for utbygger helt fra planlegging til ferdigstillelse, sier Dahl.

Økende aktivitet

Dahl sier Sørlandet er et spennende område for DNB Eiendom Nybygg Agder.

– Det er mye på gang her i sør. Befolkningstallet stiger, næringslivet blomstrer og det er økt etterspørsel etter nye boliger. Det er mange store utbyggingsprosjekter på gang i landsdelen, og vi skal ta en større del av dette markedet. Agders utbyggere skal merke at vi satser og er proaktive, sier Dahl. Vi ser fra andre landsdeler og byer, at det ikke alltid er lurt for utbygger å legge alle prosjektene for salg hos en megler. Hans oppfordring er å spre porteføljen og utnytte det beste fra hvert meglerhus.

   

Eivind Chr. Dahl er områdeleder i DNB Eiendom Nybygg Agder. De er sultne på en større del av markedet for nybygg i landsdelen.


I Randesund er et nytt, stort boligområde i ferd med å bli realisert. Illustrasjonen viser hvordan første byggetrinn, Sukkevannslia, vil ta form. Salgsstart av første delfelt skjer i høst.