Nytt medlem i august

Synkron Media AS er et resultat av fusjonen mellom Bjorvand & Skarpodde AS og Birkeland Trykkeri AS. Begge er bedrifter med lang og bred erfaring innen design og grafisk produksjon og har vært sterke aktører på markedet siden henholdsvis 1969 og 1978. Vi gleder oss til å få en kvinne til i nettverket og ønsker daglig leder Susan Reinhardsen velkommen:)