Nye medlemmer i januar 2016

Vi har den glede å ønske 3 nye medlemmer velkommen til nettverket:

ATEA AS

Atea er spesialister i IT-infrastruktur. Her får du et heldekkende tilbud av produkter og tjenester: hjelp med hele kjeden, fra design, utvikling og produktforsyning til funksjon og vedlikehold.

Hjertelig velkommen til Helene Damman!


MOELVEN MODUS AS

Moelven Modus er Nordens ledende produsent og leverandør av fleksible romløsninger for næringsbygg. Bedriften har gjennom mange år utviklet rasjonelle og moderne systemprodukter som gir kundene gode og kostnadseffektive arbeidsplasser.

Hjertelig velkommen til Geir Arne Gundersen


NÆRINGSFORENINGEN I KRISTIANSANDSREGIONEN

Næringsforeningen fremmer næringslivsinteresser i Kristiansandsregionen for å sikre at regionen har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å leve og bo her. Næringsforeningen setter fokus på regionens næringsliv gjennom sine aktiviteter, næringslivsmagasinet SPENN og digital kommunikasjon som nyhetsbrev og internett. Næringsforeningen deltar også i ulike fora som arbeider med næringspolitiske spørsmål.

Hjertelig velkommen til Anita Dietrichson og Anne Marit Thomassen