Vellykket B2B dag for Nordic Arena Sør

InfoCare med Helge Sandvik og Lasse Buvarp fra EVRY presenterte sine respektive bedrifter.

Etter dette hadde Frank Amundlien fra SelectionPartner et nyttig foredrag om lederrekruttering:
Det å ansette ledere er å betrakte som millioninvesteringer – hver gang. Hva skal til for å få avkastning på investeringene og unngå fatale feilansettelser.

Det ble gjennomført mange gode møter mellom bedriftene og enda mange flere ble avtalt. Alle under inspirasjon av Ingebrigt Steen Jensens foredrag og mottoet: "Hva kan jeg kjøpe av deg?".