LOS Energy blir Entelios

Atle Knudsen er ansvarlig for alle operasjoner i Norden nå som Agder Energi lanserer Entelios, et nytt markedsselskap for bedrifter i Europa.

Knudsen har ansvar for nærmere 70 ansatte i Norden fordelt på fem kontorer (Stockholm, Göteborg, Oslo, Arendal og Kristiansand) og en omsetning på ca 5 mrd kr.

Målt i volum er Entelios den største leverandøren av fornybar energi til bedrifter i Norge, og blant de ledende i Norden. 

Kort oppsummert om Entelios

Entelios omsetter for rundt NOK 7 mrd. og omfatter åtte kontorer i fire land med ca. 120 ansatte i Europa.

Ved å tilby ren energi fra vind, vann, sol mener vi dette nye selskapet skal klare å gjøre kundene ledende på klimavennlige løsninger ved hjelp av teknologi, spisskompetanse, skreddersøm og innovative løsninger. På grunn av de store omveltningene i Europas energisystemer er tiden også moden for en slik satsing.  

Selskapene som samles under felles merkenavn er LOS Energy, Entelios og AE Solutions. Bedriftskunder vil handle med Entelios, mens privatkunder fortesetter med LOS som sin strømleverandør.

Norden

– Vi vokser raskt i regionen og er posisjonert for en nøkkelrolle når bedrifter i Norden tilpasser seg endringene i energimarkedet.

Hele vår posisjon bygger på dyktig kraftforvaltning, gode kundeløsninger, teknologi og offensiv ekspansjon, sier Atle Knudsen, administrerende direktør Entelios Norden.

- Vårt konkurransefortrinn er kompetanse, teknologi og gode kunderelasjoner. Det har gjort oss til en ledende aktør i det tradisjonelle markedet hvor vannkraft er sentralt, og i det nyere markedet hvor vind- og solenergi øker. Vi har utviklet skreddersydde og innovative løsninger for kunder i hele Europa, på tvers av markeder og landegrenser.

Dette samler vi nå for å være en sterkere aktør i et europeisk energisystem som gjennomgår grunnleggende endringer, sier Steffen Syvertsen, konserndirektør Kraftforvaltning i Agder Energi.

Entelios er også en stor aktør innen salg av opprinnelsesgarantier for produsenter av vind-, vann- og solenergi i og utenfor Europa.

Atle Knudsen, administrerende direktør Entelios Norden

Atle Knudsen - administrerende direktør Entelios Norden

Tyskland

I Tyskland er vi allerede unike i den forstand at vi er fremst innen teknologiske løsninger som på sekunders varsel formidler tilgjengelig energi fra kraftintensive bedrifter til ulike energiselskap.

Disse selger den så videre eller bruker den til å stabilisere strømflyten i nettet. Vi har allerede fått store tyske bedrifter som kunder på dette systemet.

Samtidig sikrer vi samfunnsøkonomisk gevinst og fremmer klimavennlig energi ved å balansere kraftsystemet, sier Harald von Heyden, administrerende direktør Entelios kontinental-Europa.

Hva betyr Entelios?

Navnet Entelios tar opp i seg både energi og teknologi mens de fire siste bokstavene kan leses som en forkortelse for Helios, den greske solguden, eller som en forståelse av helhet.

Logoelementet har flere uttrykk. Man kan lese det som fluktuerende kurver, landskap og vann.

Det ene representerer vår historie, det andre gir assosiasjoner til varierende ressursbehov, forbrukstopper og energi.

- Samlet sett er målet å presentere Entelios som et annerledes, kanskje litt overraskende, og innovativt miljø som speiler et konsern som ser nye måter å jobbe i kraftmarkedet på, forklarer Syvertsen.