Kaster lys over Norges mørkeste historier

Spennende prosjekter for IT-selskapet Bouvet:

IT-selskapet Bouvets medarbeidere i Agder er med på å kaste lys over skjebnen til utenlandske soldater som falt på norsk jord under 1. og 2. Verdenskrig.

Tekst: Eirik Vigsnes, Fundament

Med ekspertise i systemutvikling, databehandling og analyse har Bouvet bygd opp søkbare dataregistre som gjør det mulig for etterkommere av falne soldater å finne ut mer om deres opplevelser og skjebne.

– Det har vært en utfordrende og meningsfull jobb å bidra til å gjøre denne delen av vår historie mer tilgjengelig for etterkommerne, forskere og andre interesserte. Det å levere tjenester som beriker Norges historie ved hjelp av moderne teknologi, har vært en ekstra motivasjonsfaktor for prosjektleveransen, sier Helene Damman, salgssjef i Bouvets avdeling i Kristiansand og Arendal.

9000 soldater

Nylig overleverte Bouvet nettløsningen «Krigsgraver.no» til Falstadsenteret, som har ansvaret for registreringen av utenlandske soldater som falt i Norge under 1. og 2. Verdenskrig. Registeret inneholder opplysninger om over 9000 soldater. Med den nye nettløsningen kan alle søke seg igjennom informasjon om utenlandske krigsfanger og soldater som døde i Norge, og krigskirkegårdene hvor de er gravlagt. Det er første gang det mørke arkivet er åpnet for allmenheten.

Bouvet har hatt ansvar for den totale leveransen til Falstadsenteret. Dette inkluderer prosjektledelse, teknisk arkitektur, design, utvikling, datamigrering og oppsett for drift.

Publikumssidene er en offentlig nettside rettet mot visning av informasjon knyttet til krigsfanger, gravsteder og fangeleirer. Soldatene er fra det tidligere Sovjetunionen, Frankrike, Samveldestatene, Nederland, Polen, Tsjekkia og Sverige. Falne fra Tyskland og det tidligere Jugoslavia skal også legges inn i registeret.

35 medarbeidere

Bouvet er et norsk IT-selskap med 1300 medarbeidere som jobber med alt fra rådgivning til systemutvikling og IT-arkitektur. Avdelingen på Agder består av rundt 35 medarbeidere. Den er involvert i flere innovasjonsprosjekter hvor bruk av kunstig intelligens for å systematisere store datamengder står sentralt. Bouvet utvikler blant annet effektive søkemetoder og brukergrensesnitt som gjør det enkelt for de som skal søke opp informasjon og de som skal legge inn og administrere registrene.

– Prosjektene med krigsregistre har vært og er givende å være med på. Men vi har mange andre spennende prosjekter på gang. Vi trenger flere dyktige medarbeidere og hører gjerne fra unge mennesker med interesse og kompetanse for både teknologi og forretning, sier Damman.

Helene Damman er påtroppende avdelingsleder for Bouvet sitt kontor i Kristiansand.



Bouvets avdeling i Agder har utviklet et søkbart register for utenlandske soldater som falt i Norge under 1. og 2. Verdenskrig.