Ikke firmabil - men firma-elsykkel

Da Lund Bedriftshelsetjeneste (Lund BHT) trengte nytt framkomstmiddel for ansatte, falt valget på el-sykkel.

Tekst: Eirik Vigsnes, Fundament 

 – Vi valgte å lease el-sykkel i stedet for å handle enda en firmabil til bruk i kundebesøk. Det er mer miljøvennlig, sunnere og mer effektivt, sier daglig leder Tone Thorstensen.

Nå suser ansatte gjerne av gårde på el-sykkelen når de skal på kundebesøk i nærområdet. Den er behørig dekorert med bedriftsnavnet, slik at folk kan se at Lund BHT tenker miljø. De tenker også praktisk. I Kvadraturen og på Lund kan det være krevende å finne parkering for bil. Med el-sykkel kommer de raskere på plass.

På lengre turer blir det gjerne bedriftens ene firmabil som velges.

Thorstensen sier erfaringene med leaset el-sykkel er gode.

– Sykkelen går i 25 km/t uten at man trenger å anstrenge seg og bli svett. Den er blitt populær blant de ansatte. Det kan være deilig å få seg en luftetur mellom kontor og bedriftsbesøk. Man føler seg frisk og våken når man stiger av sykkelen, sier Thorstensen.

250 bedriftskunder

De åtte medarbeiderne ved Lund BHT betjener i dag rundt 260 bedrifter. De driver ikke med behandling, men fokuserer på forebygging og bistår kundene med tiltak knyttet til både det fysiske og det psykososiale arbeidsmiljøet. Det betyr blant annet å hjelpe bedrifter med å tilrettelegge den fysiske arbeidsplassen, slik at medarbeidere ikke pådrar seg belastningsskader.

Lund BHT foreslår også helsefremmende tiltak for bedrifter og bistår med kartlegging av HMS-rutiner.

Gunstig bedrifts-leasing

Sven Bergheim, daglig leder av Kristiansand Sykkelsenter AS, sier ordningen med leasing av sykkel er svært gunstig for bedrifter.

– Bedriftene betaler rundt 700 kroner per måned per el-sykkel. Da er både forsikring og service inkludert. Etter 36 måneder overtar de sykkelen for én månedsleie, eller de kan velge å inngå leasingavtale på ny sykkel, sier Bergheim.

Han anbefaler bedrifter å opprette en pool av el-sykler som ansatte kan benytte. Da slipper den enkelte ansatte fordelsbeskatning på el-sykkelen.

–  El-sykkel er et fint alternativ til firmabil for mange av våre bedriftsbesøk, sier Tone Thorstensen i Lund BHT.


– Flere bedrifter burde ta i bruk el-sykkel i stedet for firmabil. Det er både et økonomisk, helsefremmende og miljøvennlig transportmiddel, sier Bergheim.