Høy aktivitet på B2B-dagen på Clarion Hotel Ernst

Tirsdag 8. oktober var 56 bedrifter, med over 90 deltakere tilstede på B2B dagen på Clarion Ernst Hotel. Dette den viktigste dagen for medlemmene i Nordic Arena Nettverket med kun butikk mellom medlemmene på dagsorden i en hel dag!

-Vi er veldig fornøyd med dagen i dag og har fått flere avtaler.  Bl.a. inn på messen vår i neste uke, og vi har fått en del forespørsler på ulike produkter, sier Lill Cathrine Paulsen, seniorselger & sånn hos Sørlandsreklame. Og så er det også gjensidig, slik at vi har åpnet dørene for leverandører som vil komme inn til oss. Alt i alt en fin og viktig dag for oss her hos Nordic Arena Sør, avslutter Paulsen.

Foto: Lill Cathrine Paulsen, Sørlandsreklame

En annen av deltakerne er Hallstein Holbæk, - vi har hatt bra utbytte av dagen. Først og fremst gjort de andre i nettverket oppmerksomme på hva vi står for, gjort oss kjent og snakket med flere for å forklare hvordan de kan bruke oss. I tillegg hadde vi 4-5 forhåndsbookede avtaler i dag og flere av disse skal vi gå videre med.


Foto: Hallstein Holbæk og Astrid Nuland fra Njord Kapitalforvaltning med Tor Erik Suvatne fra Nordea.

Også 07 Media Sør har avtaleboken full og flere oppdrag på gang etter dagens møter, sier daglig leder Randi Granvold. - Et bra sted for å gjøre forretninger der man treffer beslutningstagere og alle er åpne på å bruke hverandres tjenester.

Også Nordica Arena Sør benytter dagen til å resignere avtaler med bedriftene i nettverket. Mange av bedriftene har avtaler som løper, men noen skulle også resigneres i år. De aller fleste går med oss videre og noen nye er på vei inn. Vi er veldig fornøyde med at bedriftene får uttelling av medlemsskapet i Nordic Arena Sør. Vår jobb er å legge forholdene til rette for at bedriftene gjennom gode arrangement skal bygge relasjoner seg imellom og derigjennom få mer butikk og økt kjennskap for sin bedrift.


Foto: Terje Normann Johanssen, Nordic Arena Sør og Øystein Skuland, Sønnico signerer ny avtale.

To av bedriftene i nettverket hadde anledning til å presentere seg ytterligere for de andre medlemmene.

Foto: Alexander Nyhus fra Best Event

Foto: Tom Arne Aamodt fra Mur i Sør


God summing rundt bordene rundt lunch også.


Foto: Dagens foredragsholder - Arne Jon Isachsen - Professor i internasjonal økonomi ved BI.