Flytter for å kunne vise seg bedre fram

På nyåret er Moelven Modus etablert i nytt showroom på Kartheia. Selskapet legger da til rette for å vise fram løsninger og lage kundearrangement.  

Hvordan har 2019 har gått for Moelven Modus Kristiansand?  

- Det har vært et sterkt vekstår for oss, hvor vi har doblet omsetningen fra i fjor. Det har vært viktig for oss å komme opp i volum og fylle de stillingene vi har gjort, for å kunne tilby kundene den servicen kundene fortjener. Det vil jeg si vi har lyktes veldig bra med, sier avdelingsleder Andreas B Jacobsen. Vi flytter inn i våre nye lokaler i Kartheia 5, 13. desember i år. Det gleder vi oss stort til, og er en viktig del av vår videre satsing i Agder, sier Jacobsen.    


Lokalene står endelig ferdig midt i januar og da inviteres kunder og samarbeidspartnere til åpning. Bakgrunnen for flytting er bl.a. de mange nye produkter vi har lansert på markedet. Nye løsninger som; rom-i-rom, nye vegg- og himlingsprodukter krever utstilling, slik at kundene kan oppleve dem før de tar sine valg.  

Hva tror du om 2020? 

- Det stilles allerede større krav enn tidligere til huseier og byggherre med hensyn til estetikk, luft, lys, lyd, akustikk, fleksibilitet og bærekraftighet. Vi har løsningene, og ikke minst kunnskapen til å bidra til at de beste valg kan tas. Det blir derfor viktig for oss å formidle og demonstrert dette til alle aktuelle aktører. Vi trenger å konsolidere situasjonen, vår posisjon og bli enda mer synlige; være ute hos kundene. Og ikke minst lage kundearrangement i våre nye lokaler. Ut over det, skal organisasjonen trenes og trimmes slik at vi oppleves som intet mindre enn «best i klassen» gjennom hele livssyklusen til næringsbygget. Vi utelukker ikke å utvide staben ytterligere. Dette blir hovedoppgavene våre for 2020/21, sier Jacobsen. 

På spørsmålet om hva som er utfordringer i det sørlandske næringsliv, mener Jacobsen at det er svært bransjebestemt. For byggenæringen er man i stor grad prisgitt at store prosjekt slippes i markedet, investeringsvilje hos både private og offentlige virksomheter og at det øvrige næringsliv går bra. Så er vi jo også prisgitt oljeprisen, fart i olja skaper fart i regionen. Den nye 4 felt til Mandal ser vi allerede at gir ny og økt aktivitet vestover i Agder, avslutter Jacobsen.  

Fakta: 

  • Antall ansatte lokalt/nasjonalt: 14 / 480 

  • Omsetning på landsbasis: ~800 MNOK 

  • Geografisk nedslagsfelt: Agderfylkene (lokalt), landet for øvrig pluss Sverige.   

 

Tekst: Nordic Arena Sør 

Foto: Moelven Modus og Nordic Arena Sør