Entelios bidrar sterkt til omstillingen i næringslivet


Entelios nye store kunder bidrar sterkt som rollemodeller for det øvrige næringslivet når de nå handler «grønn strøm» og tar et samfunnsansvar i kraftmarkedet med hjelp fra Entelios. Og Nordic Arena medlemmer ønskes velkommen etter.


Nye markeder 

- 2019 har vært et godt år for oss, mye jobbing med stort fokus på salg og det å gå inn i nye kundecaser, spesielt innen storkundesegmentet. Vi ser at vi har lykkes med det, sier administrerende direktør Atle Knudsen i Entelios. Vi vil spesielt trekke fram at vi landet den største offentlige avtalen i Norge, leveranse av strøm til alle sykehus i Norge, og Telenor-avtalen som var en kompleks avtale å lande. 

De to kontraktene til Entelios befester selskapets posisjon som den ledende fornybare kraftleverandøren i Norge og dermed den største energileverandøren til bedriftsmarkedet.  

De smiler om dagen 

- Parallelt med arbeidet ut mot markedet har vi arbeidet med den interne kulturen, med å bygge opp den nordiske organisasjonen som har en tydelig prestasjonskultur og felles identitet. 

Medarbeidertilfredshetsundersøkelsen vi nylig gjennomførte viser de beste resultatene; at vi har klart å bygge en god arbeidskultur gjennom hele selskapet i Norden. Og det er viktig, både for å tiltrekke oss ny kompetanse og beholde eksisterende kompetanse. 

De smiler bredt begge to, både Atle Knudsen og leder SMB Norge Rolv Arne Haugen. Og det har de all grunn til. EPSI måler hvert år kundetilfredsheten på tvers av bransjer. - Fredag fikk vi beskjed om at vi var Norges beste strømleverandør, dette på toppen av stor medarbeidertilfredshet, god kundeutvikling og styrking av merkevaren gjør at vi er stolte for tiden, sier Haugen.  


Vil bidra til omstilling 

Knudsen sier videre at de opplever høy konkurranse regionalt og fortsatt må jobbe hardt for å beholde og utvikle kundeporteføljen og arbeidet med å gjøre merkevaren kjent blant kundene regionalt og nasjonalt.  

- Vi er opptatt av å bidra til fornybar omstilling i samfunnet. Electric Region Agder er stikkordet. Vi tror vi kan spille en sentral rolle i den utviklingen, også i forhold til samarbeid med bedriftene i bl.a. Nordic Arena, derfor er det et ønske å jobbe enda tettere opp mot disse, og målet er at all skal handle «grønn strøm» hos oss, avslutter Knudsen.  

Fakta:  

  • Omsetning: 5.5 Milliard NOK  

  • Nedslagsfelt: Norden 

  • Ca 70 ansatte i Norden 


Tekst og foto: Anita Dietrichson, Nordic Arena Sør