Nordic Arena Sør - en arena for million-butikk

Av Eirik Vigsnes, Mediepartner

En liten rundspørring blant medlemmene viser at nettverket virker etter sin hensikt; nemlig å være en arena for å gjøre forretninger med hverandre. Flere bedriftsledere melder at de får stadig flere kundeforhold med andre medlemmer i nettverket.

En av dem er Aud Kristine Fjeldstad, faglig leder i inkassoselskapet Kredinor. Hun forteller at de har vært medlem i nettverket siden starten i 2014. I dag har bedriften 15 løpende kontrakter med andre bedrifter i nettverket.

– 13 av disse avtalene er et direkte resultat av nettverket.  Vi er kjempefornøyde med resultatet av nettverksmedlemsskapet så langt, men gir oss ikke med dette. Vi har stor tro på at vi skal sikre nye avtaler, sier Fjeldstad.

Hun anslår den årlige verdien av de 13 samarbeidsavtalene til rundt 1,5 millioner kroner  brutto. 

Fjeldstad mener nettverket er mer enn en møteplass for nye og eksisterende kunder.

­ – Jeg blir godt kjent med det lokale næringslivet og det som rører seg der. Det er mye kompetanse samlet i nettverket og på den måten lærer jeg mye om andre spennende bransjer, sier hun.

Kredinor er et samvirkeforetak med 10 kontorer i Norge. Det er landets største inkassobyrå målt i antall behandlede saker. Omsetningen til Kredinor i Kristiansand i 2017 var på 30 millioner kroner, ifølge Fjeldstad.


Aud Kristine Fjeldstad, faglig leder i inkassoselskapet Kredinor, her sammen med sine kolleger.

Forretning og fornøyelse

Svein-Yngve Tellefsen, salgssjef i renholds- og vaktmesterbedriften Servicepartner 1, har vært medlem i fire år. Han kan rapportere om god respons fra andre medlemsbedrifter.

– Vi har pr. i dag fått 12 nye avtaler med Nordic Arena-medlemmer. I tillegg benytter vi selv flere av medlemsbedriftene. Blant annet bruker vi Clarion Hotel Ernst, Lund Bedriftshelsetjeneste, og vi  kjøper biler fra de medlemsbedriftene som vi har renholdet hos. Samlet årlig verdi ligger på over fire millioner kroner, sier Tellefsen.

Han sier det er flere gode grunner for å være medlemmer.

– Det viktigste er selvfølgelig  å kunne treffe andre lokale bedriftsledere og beslutningstakere De sosiale opplevelsene kommer som en bonus. Vi har det utrolig trivelig sammen på treffene, sier han.


Svein-Yngve Tellefsen( t.v.), salgssjef i renholds- og vaktmesterbedriften Servicepartner 1, som hilser på tilfreds kunde, Thorbjørn Thorkildsen i Sparebank 1 SR-Bank.

Verdifull møteplass

Dag Manneråk er salgssjef i regnskaps- og rådgivningsbedriften Value Accountings avdeling i Kristiansand.

Med ett års fartstid i nettverket er han en av nykommerne. Han sier at medlemskapet har gitt resultater på flere områder.

– Nettverket byr på gode møteplasser med bedriftsledere. Det er lettere å kjøpe og selge av de bedrifter man har en relasjon med. Og selv om arrangementene er verdifulle i seg selv, er innsatsen vi gjør i tidsrommet mellom dem avgjørende. Vi forsøker å være aktive mot medlemsbedriftene – om ikke annet, så bare for å bli bedre kjent, sier Manneråk.

Han anslår at de så langt har fått tre-fire kontrakter som følge av medlemskapet i nettverket. Samlet verdi er på 6-800 000 kroner årlig. I tillegg har de avtalt flere møter og oppfølginger fremover som kan gi uttelling.

Value Accounting er lokalisert i Kristiansand og fem andre byer i Norge og har 55 ansatte.Dag Manneråk (t.v.) , salgssjef i regnskaps- og rådgivningsbedriften Value Accounting Kristiansand.