Anita Dietrichson inn i Nordic Arena Sør

2. januar 2019 starter Anita S. Dietrichson i Nordic Arena Sør som seniorkonsulent.

Vi i Nordic Arena Sør er veldig glade for å ha fått med Anita på laget når vi nå skal forsterke og bygge videre på dette spennende B2B nettverket i regionen.

Anita har gjennom lang tid og ikke minst i sin nåværende jobb som adm. direktør i Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, vist at nettverk og næringsliv er noe hun brenner for. Derfor passer dette som hånd i hanske for oss. 

Anita selv sier; «min motivasjon for å gå inn i Nordic Arena Sør er at jeg har lyst til å bidra til å gjøre en forskjell. Være med å utvikle nettverket, slik at medlemmene opplever nytteverdien som enda høyere. Faglig innhold og sterke relasjoner skal bidra til det. Gjennom arbeidet mitt i Næringsforeningen har jeg sett hvor bra det kan bli at flere jobber sammen, både på B2B, men også gjennom å utfordre og utvikle hverandre. Min styrke er relasjoner og handlekraft, og det håper jeg å få brukt i min nye jobb. 

Jeg kjente at jeg ikke var helt ferdig med businesslivet ennå, så da Terje spurte meg om å bli med på laget, kjente jeg at dette var noe jeg brant for. Jeg har fortsatt masse energi til å bidra til videreutvikling, samt at jeg får muligheten til å styre tiden selv - det skal bli kjempefint.»

Anita S Dietrichson er 64 år, var mangeårig markedsdirektør i Fædrelandsvennen, og har de siste 5 ½ årene vært adm. Dir. i Næringsforeningen. Åremålsstillingen i Næringsforeningen har allerede vært forlenget en gang og hun slutter den 31. desember 2018.

Hun vil også tre inn i familieselskapet Sindland & Jacobsen og Nordic Arena Sør blir en del av porteføljen hun vil jobbe med fra nyåret.

Vi gleder oss til å få Anita på plass og tror dette blir bra for våre medlemmer som nå vil få enda bedre oppfølging av oss.