Velkommen til Able AS

Vi ønsker Able AS velkommen som nytt medlem i nettverket. Able vil være representert med partnerne Jan Rune Andås og Roald Støle.Able er et uavhengig selskap, som tilbyr rådgivningstjenester innen «corporate finance». De er det eneste miljøet på Sørlandet som utelukkende fokuserer på eierskifte i bedrifter.

Det er erfarne folk vi får inn i nettverket med mer enn 20 års erfaring fra dette fagområdet, kombinert med mange år i operativ ledelse og styrearbeid. Denne erfaringen gjør dem i stand til å forstå dine behov og finne gode, lønnsomme løsninger både for eier og bedrift.

Able AS dekker alle aspekter innen fagfeltet, og ønsker sammen med kundene sine å bidra til vekst og utvikling. Hovedområder er verdivurdering, rådgivning ved salg av bedrifter og verdiforedling av bedrifter. De bistår i tillegg ved kjøp av bedrifter, utarbeidelse av finansieringsmodeller samt kapitalinnhenting.