Trainee Sør

Trainee Sør har som formål å styrke Sørlandets konkurranseevne nasjonalt og internasjonalt. Næringene på Sørlandet er i sterk vekst og Trainee Sør skal tiltrekke seg de mest ambisiøse og kompetente hodene og gi dem en unik start på yrkeskarrieren. Trainee Sør er et samarbeid om lag 40 ledende virksomheter på Sørlandet. Både privat og offentlig sektor er godt representert.

Trainee Sør gir deltagervirksomhetene tilgang til høyt kvalifisert arbeidskraft som tilfører verdifull kunnskap og nye impulser til virksomheten. 9 av 10 traineer får tilbud om arbeid på Sørlandet i etterkant av programmet.

For traineene gir programmet både faglig og personlig utvikling gjennom arbeidserfaring fra tre ulike plasseringer i både offentlig og privat næring. 16-17 nyutdannede kandidater tas opp hvert år. Søkerne må ha mastergrad og en utdanning som næringslivet på Sørlandet etterspør. De fleste er under 30 år når de starter på programmet som varer i 18 måneder. Hver plassering varer i 6 måneder.

Alle virksomheter som deltar er medlem i Foreningen Trainee Sør (TS) som igjen er 100% eier av Trainee Sør AS (TSAS).