Sparebank 1 - SR Bank

SpareBank 1 SR-Bank er Sør- og Vestlandets ledende finanskonsern med Rogaland, Hordaland og Agder som markedsområde.

Vi har et komplett tilbud av finansielle tjenester innenfor blant annet lån, sparing, rådgivning, forsikring og pensjon for person- og bedriftskunder. Vi har 52 kontorer i vårt markedsområdet og en forvaltningskapital på 157 mrd kroner pr 31. desember 2013.

SpareBank 1 SR-Bank er en del av SpareBank 1-alliansen som er et bank- og produktsamarbeid mellom selvstendige, lokalt forankrede norske banker. Som et av landets største finanskonsern tar vi et spesielt ansvar for å stimulere til vekst og utvikling i våre markedsområder. Hensikten med SpareBank 1 SR-Bank er å skape verdier for den regionen vi er en del av. I Kristiansand er vi etablert i Skippergata 59 hvor det arbeider 50 aktive sørlendinger.


Andre kontaktpersoner