SelectionPartner AS

SelectionPartner er et lederrekrutteringsselskap, med en dominerende posisjon i regionen.
Via omfattende search og rekrutteringskompetanse på nasjonalt toppnivå, bidrar vi til at rett leder ansettes og at oppdragsgivers omdømme styrkes.