S & B-N - Syvertsen & Bråthen-Nordland AS

Mer Erfaring - Kortere prosesser - Bedre resultat

S & B-N er et reklamebyrå som har sin spisskompetanse innen kreative løsninger, strategi, konseptutvikling og grafisk design. Når det kreves trekker vi inn andre fagmiljøer. Dette for å styrke vår leveranse. På denne måten kan vi fungere som totalleverandør av kommunikasjonstjenester, uten å måtte ansette for mange mennesker i byrået. Denne løsningen gjør S & B-N mer effektive, spisset og oppdatert som leverandør, ettersom vi benytter oss av de beste fagpersonene for hvert unike prosjekt.

S & B-N er alltid kjernen i teamet som settes sammen. Vi kjenner kundens verdier og historien de vil fortelle markedet sitt. Erfaringen og fagkunnskapen vi knytter til oss fra gang til gang gjør at vi kan fortelle denne historien på en troverdig måte og gjennom riktige kanaler. S & B-N er en prosjektstyrt kommunikasjons entreprenør.

S & B-N kan leies inn som enkeltpersoner eller team der vi kan bidra med vårt fag og vår erfaring.


Andre kontaktpersoner