Sørlandskjøkken AS

Sørlandskjøkken er en lokal bedrift med begge bena solid plantet i Agder. Produksjonen foregår i Søgne, og butikken vår finner du i Sørlandsparken utenfor Kristiansand. Vi produserer kjøkken, bad og garderober på Sørlandet for Sørlendinger.

Vi har avgrenset markedet vårt til Agderfylkene og arbeidskraften og kompetansen i bedriften er forankret her nede. Vi bruker i størst mulig grad lokale underleverandører som korter ned på råvarenes transportvei. Trenger vi en ny benkeplate raskt, kan vi få den levert allerede samme dag fra familiebedriften Øvrebø Kjøkkenprodukter i Vennesla. Dette korter ned på både våre og kundenes kostnader og reduserer miljøbelastningen fra langtransport.


Andre kontaktpersoner