Sønnico AS

Vi er et landsdekkende elektrokonsern og en av Norges ledende elektroentreprenører.

I 100 år har vi vært en samfunnsbygger og viktig leverandør av elektro til både store og små kunder. Helt siden 1910 har Sønnico vært en bidragsyter og viktig premissleverandør av elektroløsninger til private, bedrifter og offentlige virksomheter. Vi har vært sentrale i utviklingen av flere norske landemerker, som f.eks. Stortinget, Aker Brygge og Oslo Airport Gardermoen.   

Sønnico ønsker å ta et aktivt samfunnsansvar, og samtidig bidra der vi har mest å gi. Vi ønsker å hjelpe organisasjoner som gjør noe godt for samfunnet – det være seg små utbedringsjobber for frivillige/veldedige organisasjoner og komplette oppgraderinger av elektriske anlegg.

Sønnico Region Sør ligger sentralt plassert i Bølgen bygget i Narviga 21.