Mur i Sør AS

Mur i Sør as er en sørlandsbasert entreprenør- og eiendomsutvikler.

Firmaet ble etablert i 2001, har en solid økonomi, og vi er i dag 60 ansatte. Siden etableringen har vi hatt en jevn omsetningsvekst med positive resultater hvert år. Vi er en betydelig aktør innen entreprenørbransjen med en omsetning i overkant av 200 mill. i 2016.

I stabsfunksjonen er det i dag 10 stillinger med lang erfaring fra entreprenørbransjen. Dette miljøet er klar for å hjelpe våre kunder med å utvikle og tilpasse prosjektet til det beste.

Vi er en prosjektdrevet organisasjon, med fleksibel struktur og korte beslutningsveier. Den kompetansen vi har, helt fra prosjektets ide til ferdig bygg, vil våre kunder og samarbeidspartnere ha stor nytte av.

Mur i Sør tilbyr tradisjonelle entreprenørtjenester som omfatter blant annet nybygg av boliger, næringsbygg og anleggsprosjekter. I tillegg har vi egen serviceavdeling rettet mot privatkunder, med tanke på mindre oppdrag innenfor mur/ flis og betongfaget.


Andre kontaktpersoner