Lund Bedriftshelsetjeneste

Lund BHT AS er en privat bedriftshelsetjeneste som leverer tjenester innenfor området helse- miljø og sikkerhet (HMS) til offentlige og private virksomheter innenfor de fleste bransjer. Vi er eid av Medco BHT AS i Stavanger (www.medco-bht.no), og er medlem i det landsdekkende BHT nettverket Trygg 1 (www.trygg1.no).

Vår visjon er at Lund BHT kjennetegnes av fleksibilitet, god tilgjengelighet, kvalitet og fornøyde kunder. Vi ønsker å utvikle et samarbeid og engasjement hos våre kunder, der vi er en motivator og aktiv samspiller i HMS-arbeidet.

Vi leverer blant annet tjenester innen områder som arbeidsmiljøkartlegging, risikovurdering, sykefraværsoppfølging, konflikthåndtering, yrkeshygiene og inneklima, ergonomi, endringsprosesser, rus og avhengighet, arbeidshelseundersøkelser, livsstils kartlegging og oppfølging, coaching, stressmestring, kurs og opplæring mm.