LOS Energy

LOS er Norges største kraftleverandør i bedriftsmarkedet, og landets tredje største strømleverandør totalt.

Vår kjernevirksomhet er å selge og forvalte strømprodukter tilpasset kundenes behov.
Kraftforvalterne, som er blant de beste i Norden, jobber hele tiden for å minimere våre kunders risiko gjennom analyser av råvarebørsene og disponeringer på strømbørsen.

LOS er et heleid datterselskap av Agder Energi, og omsatte for 3,9 milliarder kroner i 2013. Hovedkontoret ligger i Kristiansand med regionskontorer i Arendal og Lysaker utenfor Oslo.
LOS er miljøfyrtårnsertifisert og tilbyr strøm med opprinnelsesgaranti til både privat- og bedriftsmarkedet.


Andre kontaktpersoner