KPMG AS

KPMG er et av landets ledende kompetansehus med sterk fagekspertise innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt, avgift og forretningsjuss.

Vi tilbyr innovative tjenester med høy kvalitet innenfor mange fagområder - og til en rekke bransjer. Våre fageksperter kombinerer lokal kunnskap og erfaring med global innsikt og ekspertise. Det gjør at vi finner de beste løsningene på kundenes store og små utfordringer. 

Hos oss jobber revisorer, advokater, teknologer, økonomer, strateger og bransjespesialister side om side for å levere fremtidsrettede prosjekter som bidrar til å skape positive endringer, styrke konkurransekraften og øke tryggheten hos våre kunder. 

Våre kunder er bedrifter i det private næringslivet, myndigheter og offentlige etater samt ideelle organisasjoner. De kontakter KPMG for å få en partner som kan levere tjenester av høy kvalitet basert på solid faglig kompetanse, bransjeinnsikt og lokalkunnskap.  KPMG har kontorer i mer enn 150 land over hele verden, med til sammen over 200 000 medarbeidere innenfor en rekke fagfelt. I Norge er vi i overkant av 1 100 medarbeidere fordelt på 25 kontorer over hele landet. KPMG på Sørlandet består av rundt 30 engasjerte medarbeidere.


Andre kontaktpersoner