Gumpens Auto

Vi vil være den ledende bilforhandler på Sørlandet. I dag er vi der, og skal være det i framtiden. Derfor er det viktig at vi gjennom verdier, strategi og mål, klarer å bygge en god og tydelig bedriftskultur. Vi har 4 kjerneområder som mal for dette; OMTANKE, REDELIGHET, HUMØR og NYTENKENDE. På denne plattformen skal vi skape opplevelser, både internt, men ikke minst ut mot våre kunder.

Gruppen består av bilforretninger som geografisk strekker seg fra Skien og Porsgrunn i øst, og til Lyngdal i vest.

Vi forhandler merkene Audi, Volkswagen, Skoda, Nissan, Kia, Landrover og Jaguar.


Andre kontaktpersoner