Entelios

Entelios, som er heleid av Agder Energi, tilbyr ren energi, spisskompetanse og teknologi som gjør det mulig for industriselskap, bedrifter og offentlige virksomheter å bli ledende på klimavennlige energiløsninger.

Selskapet omsetter for ca. 8 milliarder kroner, er representert med åtte kontorer i fire land og har rundt 120 ansatte.

Kjernevirksomheten er forvaltning og handel av fornybar energi i det nordiske og europeiske elektrisitetsmarkedet på vegne av kunder.

Selskapet er godt posisjonert med fleksible og miljøvennlige løsninger i et sterkere integrert europeisk energisystem. Entelios har som mål å være sine kunders viktigste bidrag til en bærekraftig fremtid.