Bouvet

Bouvet er et norsk konsulentselskap som bistår bedrifter og samfunnsaktører i alle bransjer. Bouvet designer, utvikler, forvalter og gir råd om IT-løsninger og digital kommunikasjon.

Til sammen er vi over 1000 ingeniører, designere, tekstforfattere, økonomer, statsvitere, psykologer, pedagoger og antropologer. Du finner oss i de fleste bransjer, på langsiktige avtaler eller i prosjekt.

Bouvet leverer løsninger som blant annet bidrar til stabil energiforsyning, mer effektiv offentlig sektor, bedre helsevesen, sikrere banker, rikere medietilbud, bedre HMS i oljesektoren, mindre administrasjon i transportnæringen og bedre kundeopplevelser i varehandelen.

Stadig flere oppdrag krever en tverrfaglig tilnærming. Vi setter sammen team med den riktige kompetansen til hver enkelt oppgave. Verktøy, metoder og menneskene er håndplukket for å realisere helhetlige løsninger og best mulig resultat. Dette er en viktig grunn til at kundene våre gir oss tillit.

Les mer om oss på www.bouvet.no
 


Andre kontaktpersoner