Qualified Professionals

Quality Solutions Sørlandet består av Qualified Professionals og velkjente Bemanningsbyraaet. Vi har lange tradisjoner innenfor bemanning og rekruttering, er markedsleder på Sørlandet og har i tillegg kontorer i Bergen, Stavanger, Skien og Oslo. 

Qualified Professionals er vår nysatsing innen leder- og spesialistrekruttering. Våre erfarne rådgivere har operativ erfaring fra fagområdet de rekrutterer til og solid rekrutteringskompetanse.  Ta kontakt med oss for å høre hvordan din bedrift kan tjene på et samarbeid med Qualified Solutions Sørlandet.


Andre kontaktpersoner