B2B/Minimesse tirsdag 8. okt. 2019 - NY DATO

Velkommen til B2B-dagen  tirsdag 8. oktober kl. 07.45 - 16.00 - OBS NY DATO

Årets viktigste møte der vi har full fokus på å gjøre butikk med hverandre.

Her blir det møter mellom bedriftene for å kjøpe og selge av hverandre og utnytte hverandres nettverk på best mulig måte.

Vi starter kl. 07.45 og holder på til 16.00 eller så lenge som dere ønsker. Denne dagen kan du også ta med andre fra bedriften, men husk at du som beslutningstager også må være med for at dette skal bli bra for alle!

Dagens foredrag: Arne Jon Isachsen

Arne Jon Isachsen er Ph. D. fra Stanford University (1975) og professor i internasjonal økonomi ved Handelshøyskolen BI. Han er en av våre fremste økonomer, med spesiell innsikt og kompetanse på internasjonal økonomi generelt, og dens konsekvenser og påvirkning på norsk økonomi spesielt.

Isachsen har publisert en rekke bøker og artikler, herunder Felles mynt i Europa? Økonomiske og politiske vurderinger og Norsk penge- og valutapolitikk i støpeskjeen . Han er med i ledelsen for et nyopprettet Centre for Monetary Economics ved Handelshøyskolen BI, en arena for forskning og debatt innen monetær økonomi. Arne Jon Isachsen er født i 1945 og bosatt i Oslo.

Foredraget, den økonomiske utviklingen i Norge, gir oss følgende info:

Litt om den internasjonale situasjonen med fokus på forholdet mellom Kina og USA og hvordan disse to supermaktene finner ut av det med hverandre, som også er viktig for alle oss andre.
Hva skjer i EU, i Norge og med norsk økonomi? Nasjonalbudsjettet kommer mandag 7. oktober. Så blir det litt om Sørlandet og en av bedriftene her som er eid 56 % av kinerserne, Elkem.


Det er mulig å ha en stand i eller utenfor møterommet. Gi beskjed til Kristin om du ønsker dette.

Ønsker du å ha med flere fra din bedrift? Send mail til Kristin: Ekstra påmelding til B2B dag med navn, tittel, e-post og mobil.

  • B2B/Minimesse tirsdag 8. okt. 2019 - NY DATO

    08.10.2019

    07:45 - 16:00

    Clarion Hotel Ernst

    Påmeldingsfrist: 12.09.19